ДЕЩО ПРО УРОЖАЙ 33-го

1IMG_755526 січня 1934 року на XVII з’їзді комуністичної партії Радянського Союзу зі звітною доповіддю виступив І.В.Сталін. З повним текстом виступу можна ознайомитися із наступного видання «И.В.Сталин. Сочинения. Том 13. ГИПЛ, Москва, 1953, стор.282 – 379».Отже, про

урожай 33-го року

Я хочу зупинитися лише на деяких фактах, наведених у звіті. Вони пов’язані зі станом сільського господарства в 1929-1933 роках. Сільському господарству присвячений розділ 2 звіту, який має назву «Подъем сельского хозяйства». Отже, не спад, а таки підйом.

Це я до того, чи мав бути голод в Україні при офіційному «підйомі» сільського господарства. Далі звернемося до цифр.

Читати далі